Nguyễn Thụy Như Mai

Nguyễn Thụy Như Mai

Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 08:37

Tĩnh lặng để nhận diện bản thân.

Có thể nói tĩnh lặng là trạng thái cơ bản tất yếu của một con người.

Thứ hai, 26 Tháng 11 2018 09:59

Tĩnh lặng- Thanh âm của sự bình an

Giống như màu đen có thể hấp thụ mọi màu sắc, sự im lặng hấp thụ năng lượng từ những âm thanh để tạo ra thanh âm của sự bình an trong tâm hồn.

Page 1 of 3

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật