Mỹ Hạnh

Mỹ Hạnh

Thứ bảy, 16 Tháng 4 2016 00:00

Để Trở Thành Một Người Biết Lắng Nghe

Lắng nghe là cả một nghệ thuật. Đó không chỉ đơn thuần là nghe qua. Nó đòi hỏi người nghe phải biết chủ động trong buổi nói chuyện cũng như biết cách kết hợp một số kĩ năng và kĩ thuật nhất định.
Thứ bảy, 16 Tháng 4 2016 00:00

Sống trọn vẹn với chính mình

Hạnh phúc không đến từ cuộc đời
Lòng thương xót Chúa thực hiện nơi Đức Ma-ri-a, cũng là lòng thương xót Chúa thực hiện cho dân của Người.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật