Print this page

Hình Chuyên Đề 185: TƯ DUY PHẢN BIỆN

Kính gởi quý vị và các bạn những hình ảnh của Chuyên Đề 185: “TƯ DUY PHẢN BIỆN” do Thạc sĩ Phạm Thị Thuý,chuyên viên tư vấn tâm lý, giảng viên Đại học Hành Chánh trình bày chiều ngày 16/11/2013.

Tu-duy-phan-bien-01.JPG Tu-duy-phan-bien-02.JPG Tu-duy-phan-bien-03.JPG

Tu-duy-phan-bien-04.JPG Tu-duy-phan-bien-05.JPG Tu-duy-phan-bien-06.JPG

Tu-duy-phan-bien-07.JPG Tu-duy-phan-bien-08.JPG Tu-duy-phan-bien-09.JPG

Tu-duy-phan-bien-10.JPG Tu-duy-phan-bien-11.JPG Tu-duy-phan-bien-12.JPG

Tu-duy-phan-bien-13.JPG Tu-duy-phan-bien-14.JPG Tu-duy-phan-bien-15.JPG

Tu-duy-phan-bien-16.JPG Tu-duy-phan-bien-17.JPG Tu-duy-phan-bien-18.JPG

Tu-duy-phan-bien-19.JPG Tu-duy-phan-bien-20.JPG Tu-duy-phan-bien-21.JPG

Tu-duy-phan-bien-22.JPG Tu-duy-phan-bien-23.JPG Tu-duy-phan-bien-24.JPG

Tu-duy-phan-bien-25.JPG Tu-duy-phan-bien-26.JPG Tu-duy-phan-bien-27.JPG

Tu-duy-phan-bien-28.JPG Tu-duy-phan-bien-29.JPG Tu-duy-phan-bien-30.JPG

Tu-duy-phan-bien-31.JPG Tu-duy-phan-bien-32.JPG

Rate this item
(0 votes)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Related items