5 phút Lời Chúa 23/11/2015 - Của Ít Lòng Nhiều

  23/11/15 THỨ HAI TUẦN 34 TN
  Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo
  Lc 21,1-4

  LC151123

  Suy niệm: Dâng cúng cho Đền thờ, cho nhà Chúa, luôn là một việc làm đẹp và đầy ý nghĩa. Nó không chỉ là một việc làm mang tính xã hội, mà quan trọng hơn hết, đó là thể hiện chính lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì thế, trong tất cả mọi hành động dâng cúng, tâm tình mến Chúa phải là động lực chính yếu và tấm lòng hiến dâng phải là điểm nhắm căn bản. Thiếu những điều này, mọi của dâng cúng nếu không là việc “cống nộp” vụ lợi thì cũng chỉ như một việc từ thiện xã hội, chứ không còn là một hành vi thờ phượng đúng nghĩa. Và như thế, dù có dâng cúng nhiều mấy đi nữa, thì đối với Chúa cũng chỉ là con số “không” rỗng tuếch. Chúa muốn tấm lòng của con người. Chúa muốn con người dâng cho Ngài trọn vẹn con tim, trọn vẹn tình yêu. Chính trong tình yêu mà bà góa nghèo dù chỉ bỏ vào thùng có hai đồng tiền kẽm, đã được Chúa đánh giá là người dâng cúng nhiều nhất.

  Mời Bạn: Con người chúng ta rất dễ bị cám dỗ chú ý đến số lượng mà quên đi chất lượng, chú ý đến hình thức bề ngoài mà quên đi cái cốt lõi bên trong. Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi ý thức lại điều chính yếu trong mọi công việc chúng ta làm là lòng mến Chúa. Thà “của ít lòng nhiều” còn hơn của nhiều dư thừa mà lòng trống rỗng.

  Chia sẻ: Đâu là thái độ của bạn khi thực hành việc dâng cúng? Bạn cảm thấy thế nào về thái độ đó?

  Sống Lời Chúa: Chia sẻ cho một người nghèo vì lòng mến Chúa.

  Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và mưu ích cho anh chị em. Amen.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.