Latest News

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 tháng 8 Dương Lịch

Được viết bởi
Đấng đã cưu mang Đấng Tạo Hoá cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa.

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Được viết bởi
Theo truyền thống xa xưa, Đức Mẹ không chết mà chỉ ngũ một giấc rồi Chúa đưa Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác.

Nhà thờ cổ nhất Nhật Bản được đề cử là di sản thế giới

Được viết bởi
Nhà thờ cổ nhất Nhật Bản được đề cử là di sản của Tổ chức Di sản Thế giới UNESCO vào năm 2018.

“Đạo Yêu Nhau”

Được viết bởi
Gioan và Giacôbê đã nổi giận đùng đùng đòi sai lửa từ trời xuống thiêu rụi cả làng Samaria chỉ vì dân làng không tiếp đón Thầy của mình.

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIỜ

Được viết bởi

Biết bao lần chúng ta còn vịn cớ là không có thời giờ để từ chối thực thi một công việc tốt lành, một hành động bác ái, một sự quan tâm tới nhu cầu sống còn của những người ở ngay bên chúng ta.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật