Print this page

Hộp Cầu Nguyện

By Chương trình Chuyên đề Giáo Dục Tháng 10 15, 2014 4993

Hộp cầu nguyện hình khối lập phương này, không chỉ là một công cụ sư phạmmà còn là một hình thức truyền giáo mới.  Có thể dùng làm quà tặng cho mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, các bệnh nhân, những người thất vọng nản lòng,… 

To QC hop cau nguyen xem-01

IMG_35521.jpg IMG_3567.JPG IMG_3572.JPG

IMG_3586.JPG IMG_3587.JPG IMG_3589.JPG

IMG_3593.JPG IMG_3597.JPG IMG_3598.JPG

IMG_3599.JPG IMG_3600.JPG IMG_3601.JPG

IMG_3602.JPG IMG_3603.JPG IMG_3604.JPG

IMG_3605.JPG IMG_3645.JPG IMG_3649.JPG

IMG_3650.JPG IMG_3651.JPG IMG_3652.JPG

IMG_3653.JPG IMG_3654.JPG IMG_3655.JPG

IMG_3656.JPG IMG_3657.JPG IMG_3658.JPG

IMG_3659.JPG IMG_3660.JPG IMG_3661.JPG

IMG_3662.JPG IMG_3663.JPG IMG_3664.JPG

 

 

Additional Info

  • Loai: Quà tặng
  • Giá bán:: 20.000 đ
Rate this item
(1 Vote)