Print this page

Cuộc Đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

By CTCĐGD sưu tầm Tháng 4 26, 2014 6208

Cuốn phim mô tả chi tiềt về cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bao gồm 9 phần:

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

Phần 3:

 

Phần 4:

 

Phần 5:

 

Phần 6:

 

Phần 7:

 

Phần 8:

 

Phần 9:

Rate this item
(0 votes)

Related items