Print this page

Thêm Sức

By Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lê Đình Thông - Nguyễn Thành Lập Tháng 3 24, 2014 3325

THÊM SỨC

Thơ: Thánh Gioan Phaolô II - Lê Đình Thông dịch

Phổ nhạc: Nguyễn Thành Lập - Ca sĩ: Thụy Long - Slideshow: Nguyễn Thành Lập

Rate this item
(0 votes)

Related items