Print this page

Theo Ngài

By Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lê Đình Thông - Hản Thư Sinh Tháng 3 24, 2014 3450

THEO NGÀI

Thơ: Thánh Gioan Phaolô II - Lê Đình Thông dịch

Phổ nhạc: Hàn Thư Sinh - Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh

Lĩnh xướng: Hoàng Kim - Thụy Long - Slideshow: Duy Hân

Rate this item
(0 votes)

Related items