Print this page

CẦU THÁNH PIÔ X

St Pie X

CẦU THÁNH PIÔ X

Xin canh tân mọi sự

Trong chính Đức Kitô (*)

Là câu châm ngôn sống

Của giáo hoàng Piô

            Quyết tâm được trọn giữ

            Trong triều đại giáo hoàng

            Tay đeo nhẫn ngư phủ

            Mọi thứ khác chẳng màng

Một chuyến đời nghèo khó

Khước từ mọi phù vân

Tập trung vào Thánh Thể

Vô giá một kho tàng

            Xin cầu thay nguyện giúp

            Sinh linh đang lữ hành

            Biết chối từ hoan lạc

            Để được phúc trường sinh

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thánh Piô X, 21-8-2015

(*) Khẩu hiệu của Thánh GH Piô X: “Omnia instaurare in Christo – Canh tân mọi sự trong Đức Kitô”.

Rate this item
(0 votes)

Latest from Trầm Thiên Thu