Mở

  By Kha Đông Anh Tháng 9 04, 2015 2081

  Ephata Hay mo ra

  MỞ

  (CN XXIII TN, năm B – Mc 7:31-37)

  Ép-pha-ta, hãy mở ra!

  Miệng người cố nói chẳng ra ngôn từ

  Mở ra, đôi mắt người mù

  Để nhìn Sự Thật ngay từ tâm can

  Tai người điếc, mở ra liền

  Để nghe điều tốt mà nên người lành

  Hãy mở ra lối mông mênh

  Nói lời Chân Lý, lời Kinh Thánh truyền

  Hãy nhìn sự thật ngày đêm

  Mở tròn đôi mắt dịu hiền xót thương

  Ráng nghe lời thật mất lòng

  Mở rộng tâm hồn, đừng khép tâm tư

  Mở ra theo hướng Giêsu

  Mở lòng chân thật, đừng ngu khép hoài

  Này đây mắt, miệng và tai

  Con cúi xin Ngài thương xót mở ra

  KHA ĐÔNG ANH

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.