Print this page

Bữa Cơm Thiên Đường 2: Giáo xứ Vinh Châu, Gp. Bà Rịa

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 2 10, 2015 3025

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề "Bữa Cơm Thiên Đường 2" tại Giáo xứ Vinh Châu, hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa vào chiều ngày 9.2.2015

 

IMG_5772.JPG IMG_5773.JPG IMG_5775.JPG

IMG_5779.JPG IMG_5780.JPG IMG_5787.JPG

IMG_5793.JPG IMG_5797.JPG IMG_5800.JPG

IMG_5802.JPG IMG_5803.JPG IMG_5809.JPG

IMG_5811.JPG IMG_5813.JPG IMG_5816.JPG

IMG_5819.JPG IMG_5820.JPG IMG_5822.JPG

IMG_5824.JPG IMG_5825.JPG IMG_5828.JPG

IMG_5834.JPG IMG_5835.JPG IMG_5839.JPG

IMG_5844.JPG IMG_5846.JPG IMG_5847.JPG

IMG_5853.JPG IMG_5861.JPG IMG_5862.JPG

IMG_5865.JPG IMG_5871.JPG IMG_5872.JPG

IMG_5877.JPG IMG_5881.JPG IMG_5884.JPG

IMG_5888.JPG IMG_5892.JPG IMG_5895.JPG

IMG_5896.JPG IMG_5900.JPG IMG_5905.JPG

IMG_5906.JPG IMG_5910.JPG IMG_5911.JPG

IMG_5914.JPG IMG_5933.JPG IMG_5942.JPG

IMG_5945.JPG IMG_5957.JPG IMG_5960.JPG

IMG_5967.JPG IMG_5972.JPG IMG_5973.JPG

IMG_5976.JPG IMG_5980.JPG IMG_5982.JPG

IMG_5984.JPG IMG_5985.JPG IMG_5987.JPG

IMG_5988.JPG IMG_5998.JPG IMG_6000.JPG

IMG_6002.JPG IMG_6006.JPG IMG_6007.JPG

IMG_6009.JPG IMG_6014.JPG IMG_6029.JPG

IMG_6030.JPG IMG_6041.JPG IMG_6045.JPG

IMG_6046.JPG IMG_6047.JPG IMG_6049.JPG

IMG_6052.JPG IMG_6058.JPG IMG_6070.JPG

IMG_6071.JPG IMG_6076.JPG IMG_6080.JPG

IMG_6081.JPG IMG_6083.JPG IMG_6084.JPG

IMG_6086.JPG

Rate this item
(0 votes)