Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 219 "Tuổi Thơ Yêu Thương": Ngày Hội Thiếu Nhi Featured

Sáng ngày 23/05/2015, Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn rộn ràng hẳn lên khi hơn 600 em thiếu từ các giáo xứ trong Giáo phận quy tụ về đây mừng ngày Quốc tế thiếu nhi với chủ đề “Tuổi Thơ Yêu Thương” do Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng và Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục, Ban Mục Vụ Gia Đình TGP. Sài Gòn đồng tổ chức. Trân trọng giới thiệu các hình ảnh của ngày hội.

IMG_8356.jpg IMG_8359.jpg IMG_8394.jpg

IMG_8452.jpg IMG_8455.jpg IMG_8456.jpg

IMG_8469.jpg IMG_8486.jpg IMG_8502.jpg

IMG_8531.jpg IMG_8561.jpg IMG_85632.jpg

IMG_85662.jpg IMG_85712.jpg IMG_85842.jpg

IMG_85872.jpg IMG_85932.jpg IMG_85962.jpg

IMG_86242.jpg IMG_86462.jpg IMG_86602.jpg

IMG_8667.jpg IMG_8684.jpg IMG_8691.jpg

IMG_8694.jpg IMG_8706.jpg IMG_8714.jpg

IMG_8755.jpg IMG_8774.jpg IMG_8775.jpg

IMG_8778.jpg IMG_8784.jpg IMG_8798.jpg

IMG_8800.jpg IMG_8803.jpg IMG_8804.jpg

IMG_8805.jpg IMG_8806.jpg IMG_8808.jpg

IMG_8809.jpg IMG_8812.jpg IMG_8814.jpg

IMG_8815.jpg IMG_8827.jpg IMG_8839.jpg

IMG_8844.jpg IMG_8845.jpg IMG_8848.jpg

IMG_8850.jpg IMG_8857.jpg IMG_8878.jpg

IMG_8887.jpg IMG_8889.jpg IMG_8894.jpg

IMG_8902.jpg IMG_8912.jpg IMG_8913.jpg

IMG_8923.jpg IMG_8924.jpg IMG_8946.jpg

IMG_8963.jpg IMG_8966.jpg IMG_8971.jpg

IMG_8983.jpg IMG_8986.jpg IMG_8991.jpg

IMG_8993.jpg IMG_8995.jpg IMG_8996.jpg

IMG_8997.jpg IMG_9003.jpg IMG_9004.jpg

IMG_9005.jpg IMG_9024.jpg

Rate this item
(0 votes)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Related items