Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 219 "Tuổi Thơ Yêu Thương": Phát Thưởng Cuộc Thi "Tâm Tình Tuổi Thơ" Featured

Sáng ngày 23/05/2015, Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn rộn ràng hẳn lên khi hơn 600 em thiếu từ các giáo xứ trong Giáo phận quy tụ về đây mừng ngày Quốc tế thiếu nhi với chủ đề “Tuổi Thơ Yêu Thương” do Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng và Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục, Ban Mục Vụ Gia Đình TGP. Sài Gòn đồng tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh phát thưởng cuộc thi "Tâm Tình Tuổi Thơ".

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-001.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-002.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-003.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-004.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-005.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-006.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-007.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-008.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-009.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-010.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-011.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-012.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-013.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-014.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-015.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-016.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-017.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-018.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-019.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-020.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-021.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-022.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-023.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-024.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-025.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-026.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-027.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-028.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-029.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-030.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-031.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-032.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-033.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-034.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-035.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-036.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-037.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-038.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-039.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-040.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-041.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-042.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-043.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-044.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-045.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-046.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-047.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-048.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-049.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-050.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-051.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-052.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-053.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-054.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-055.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-056.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-057.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-058.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-059.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-060.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-061.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-062.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-063.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-064.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-065.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-066.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-067.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-068.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-069.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-070.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-071.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-072.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-073.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-074.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-075.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-076.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-077.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-078.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-079.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-080.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-081.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-082.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-083.JPG Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-084.JPG

Phat-thuong-Tam-Tinh-Tuoi-Tho-085.JPG

Rate this item
(0 votes)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Related items