5 phút Lời Chúa 08/6/2016 - Để Chu Toàn Thánh Ý

  By 5phutloichua.net Tháng 6 07, 2016 1657

  08/06/16 THỨ TƯ TUẦN 10 TN
  Mt 5,17-19

  Suy niệm: Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ “Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ” là những điều được dạy trong Cựu Ước. Ngài đến trong thế gian để thực hiện điều Thiên Chúa đã hứa và các ngôn sứ đã báo trước trong Cựu ước, đó là hoàn thành sứ mạng của Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Chuộc thế gian. Thật vậy, Chúa Giê-su sinh ra trong một gia đình Do Thái yêu mến Lề Luật. Thánh cả Giu-se, “người công chính”, cùng với Đức  Ma-ri-a, người “đẹp lòng Thiên Chúa” luôn chu toàn Lề Luật. Nếu như sự bất tuân của A-đam và E-và đã đem sự chết đi vào thế gian, thì Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa theo như sách Luật dạy, đã đem lại sự sống cho toàn thể nhân loại. Trong Cựu Ước, con chiên dùng để tế lễ phải là con chiên không tì vết, thì chính Chúa Giê-su là “Con Chiên vẹn toàn, vô tì tích” (1Pr 1,19), là Đấng tự nguyện làm lễ tế cứu độ dân mình. Cuộc đời của Chúa Giê-su hoàn tất những gì đã nói về Ngài trong Cựu Ước; và Lề Luật chỉ nhờ Ngài mới có được đầy đủ ý nghĩa. Chính vì lý do đó mà động từ “kiện toàn” được sách Tin Mừng thánh Mát-thêu sử dụng 14 lần nhằm nhấn mạnh vai trò kiện toàn Lề Luật của Chúa Giê-su.

  Mời Bạn: Những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh được bạn thực hiện đến mức nào? Bạn làm ở mức tối thiểu hay ở mức cao nhất?

  Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc theo lời Chúa dạy với tinh thần vâng phục cao độ.

  Cầu nguyện:Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin hãy làm chủ tâm hồn con và cho con say mê thực hiện thánh ý Chúa.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.