Print this page

5 phút Lời Chúa 20/11/2015 - Nhà Cầu Nguyện

By 5phutloichua.net Tháng 11 19, 2015 1800

20/11/15 THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Lc 19,45-48

LC151120

Suy niệm: Nhiều người xưa nay vẫn nghĩ rằng họ có thể mua chuộc Thiên Chúa bằng những lễ vật, họ xin lễ, dâng cúng để xin ơn này ơn khác, tệ hơn nữa; có những người không ngần ngại dùng tiền bạc bất chính như giá mặc cả với Thiên Chúa. Thái độ của Chúa Giê-su hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa mong ước điều gì nơi những kẻ muốn đến với Người. Thiên Chúa là Cha, điều Người mong ước nơi chúng ta là mối tình con thảo. Mà tình yêu thì không có tính toán, mặc cả. Đối với Thiên Chúa, chỉ có một lễ vật đẹp lòng Người, đó là tình yêu.

Mời Bạn: Bạn hãy cố gắng sao cho cộng đoàn giáo xứ của bạn khi tụ họp để tôn thờ Thiên Chúa, chỉ có một thao thức là phục vụ Thiên Chúa và con người, một ước muốn chia sẻ cho nhau niêm vui của Thiên Chúa, và một công việc là học biết chia sẻ theo gương Đức Giê-su.

Chia sẻ: Bạn có nghĩ rằng thánh đuờng là nơi gặp gỡ, trao đổi tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy cố gắng giữ tâm hồn khỏi mọi thứ tham lam, ích kỷ, để xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha muốn quy tụ chúng con trong nhà của Cha để hưởng niềm vui được sống trong sự bao bọc yêu thương của Cha, và trong tình anh em con cùng một Cha, xin Cha giúp mỗi người chúng con hiểu thấu bài học Cha muốn dạy chúng con hôm nay.

Rate this item
(0 votes)