5 phút Lời Chúa 22/5/2016 - Gia Đình Ba Ngôi

  By Sunflower Tháng 5 21, 2016 1798

  22/05/16CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – C
  Kính Chúa Ba Ngôi
  Ga 16,12-16

  Suy niệm: Chúa Giê-su khẳng định, mọi sự Ngài có đều là của Chúa Cha. Nhưng trước đó Ngài đã cho biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Như thế Thiên Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta qua Người Con Một, Đấng hiến tế chính mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Hy tế đó, Đức Ki-tô chỉ hiến dâng một lần là đủ (x. Dt 7,27; 10,10), nhưng hồng ân cứu độ quá lớn đến nỗi “Anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Vì thế, Thần Khí phải đến để tiếp tục công cuộc trao ban và sẽ kéo dài cho đến tận thế. Như vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi được mạc khải qua mầu nhiệm tình yêu mà NHẬN và CHO là nguyên lý căn bản: Tất cả những gì của Cha đều là của Con, và tất cả những gì của Con đều được trao ban cho chúng ta nhờ Thần Khí. Đồng thời Mầu Nhiệm ấy được mở ra để mời gọi nhân loại tham dự: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).

  Mời Bạn: Thuộc về gia đình Thiên Chúa không phải thuộc về một cơ chế bất động mà là một dòng chảy sự sống, liên tục diễn ra giữa NHẬN và CHO. Nếu chỉ nhận lãnh mà không cho đi thì chưa thể gọi là hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Thiên Chúa.

  Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống để biết NHẬN và CHO như thế nào hầu biết mình có đang hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi hay không.

  Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên giống Chúa nhờ biết cho đi những gì chúng con đã lãnh nhận, hầu qua chúng con, người khác cũng được liên kết nên một trong Chúa. Amen.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.