Print this page

5 phút Lời Chúa 26/5/2016 - Xin Thương Xót Con

By Sunflower Tháng 5 25, 2016 1804

26/05/16 THỨ NĂM TUẦN 8 TN
Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục
Mc 10,46-52

Suy niệm: Lạ lùng thay! Chàng trai đang bị khiếm thị đôi mắt thể lý nhưng anh lại sáng đôi mắt tâm linh: Vừa nghe nói là Đức Giê-su đó, anh đã biết và nhận ra Ngài là con vua Đa-vít. Với đôi mắt tâm linh sáng như thế, anh nhận thức được hai điều: - sự khốn cùng của thân phận mù loà mà anh khao khát được thoát ra; - Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a đầy quyền năng và lòng thương xót có thể làm cho anh điều đó. Cho nên, dù bị người ta quát nạt, anh vẫn kêu to lên như một lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giê-su và cầu xin lòng thương xót của Ngài. Vì lòng tin đó, Chúa Giê-su đã chữa lành anh. Việc chữa lành nào cũng mở đầu cho một lời mời gọi làm môn đệ. Với cặp mắt sáng, anh đã nhìn thấy Chúa, thấy Chúa trong mọi người, và trong chính con người của anh. Và đáp lại, anh đã “đi theo Chúa trên con đường Chúa đi.”

Còn bạn thì sao? Cặp mắt đức tin của bạn có sáng để nhận ra Chúa và thánh ý Ngài trong cuộc sống không? Khi đời bạn trôi đi êm ả, bạn dễ dàng tuyên xưng đức tin vào Chúa. Nhưng khi gặp đau khổ thử thách, đôi mắt đức tin của bạn có bị mù loà chẳng nhìn ra Chúa là Đấng thương xót để kêu xin, không nhận ra ý Ngài để thi hành không?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp khó khăn, hãy thưa: “Lạy  Chúa Giê-su, xin dủ lòng thương xót con.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt, để con thấy Chúa trong mọi người, thấy Chúa trong cuộc đời, và thấy Ngài, trong chính cuộc đời con.

Rate this item
(0 votes)