Print this page

Cầu Xin (Thứ Năm, Tuần 27 TNB)

THỨ NĂM, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

(Lc 11, 5-13).

CẦU XIN

Lc 11 5 13 cau xin

Đêm khuya bạn hữu đến gần,

Trước nhà gõ cửa, tôi cần giúp ngay.

Bạn tôi ghé lại đêm nay,

Không gì thiết đãi, tới vay bạn hiền.

Anh ơi, trời tối đừng phiền,

Con tôi đã ngủ, mặt tiền cài then.

Tôi không chỗi dậy thắp đèn,

Cho vay chiếc bánh, bon chen quấy rầy.

Kiên tâm năn nỉ nơi đây,

Chủ nhà nao núng, sợ gây bất bình.

Ông ta không dậy vì tình,

Nhưng vì quấy rối, bực mình cho vay.

Ai xin thì được có ngay,

Ai tìm thì gặp, cơ may trong đời.

Chúa Cha, Đấng ngự trên trời,

Rộng ban ân phúc, cho người cầu xin.

THỨ NĂM, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

(Lc 11, 5-13).

CẦU XIN

Đêm khuya bạn hữu đến gần,

Trước nhà gõ cửa, tôi cần giúp ngay.

Bạn tôi ghé lại đêm nay,

Không gì thiết đãi, tới vay bạn hiền.

Anh ơi, trời tối đừng phiền,

Con tôi đã ngủ, mặt tiền cài then.

Tôi không chỗi dậy thắp đèn,

Cho vay chiếc bánh, bon chen quấy rầy.

Kiên tâm năn nỉ nơi đây,

Chủ nhà nao núng, sợ gây bất bình.

Ông ta không dậy vì tình,

Nhưng vì quấy rối, bực mình cho vay.

Ai xin thì được có ngay,

Ai tìm thì gặp, cơ may trong đời.

Chúa Cha, Đấng ngự trên trời,

Rộng ban ân phúc, cho người cầu xin.
Rate this item
(0 votes)

Latest from Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Related items