Christ Handing the Keys to St. Peter by Pietro Perugino

  THỨ NĂM, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

  (Ds 20, 1-13; Mt 16, 13-19).

  ĐỨC KITÔ

  Con Người giáng thế là ai?

  Người ta suy đoán, thiên sai từ trời.

  Ê-li-a đội lốt người,

  Giê-rê-mi-a, xuống đời truyền rao.

  Tiên tri nào đó trên cao,

  Không ai biết rõ, vị nào Thầy đây.

  Là ai? Các con nghĩ Thầy,

  Phê-rô đại diện, trình bày đức tin.

  Ki-tô Con Chúa đoái nhìn,

  Si-mon có phúc, con tin vào Thầy.

  Không do máu huyết giãi bày,

  Nhiệm mầu mạc khải, Cha Thầy khấng ban,

  Phê-rô là Đá trần gian,

  Thầy xây Hội Thánh, gian nan trong đời.

  Trao con chìa khóa Nước Trời,

  Giam cầm tháo cởi, người đời tự do.

  THỨ NĂM, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

  (Ds 20, 1-13; Mt 16, 13-19).

  ĐỨC KITÔ

  Con Người giáng thế là ai?

  Người ta suy đoán, thiên sai từ trời.

  Ê-li-a đội lốt người,

  Giê-rê-mi-a, xuống đời truyền rao.

  Tiên tri nào đó trên cao,

  Không ai biết rõ, vị nào Thầy đây.

  Là ai? Các con nghĩ Thầy,

  Phê-rô đại diện, trình bày đức tin.

  Ki-tô Con Chúa đoái nhìn,

  Si-mon có phúc, con tin vào Thầy.

  Không do máu huyết giãi bày,

  Nhiệm mầu mạc khải, Cha Thầy khấng ban,

  Phê-rô là Đá trần gian,

  Thầy xây Hội Thánh, gian nan trong đời.

  Trao con chìa khóa Nước Trời,

  Giam cầm tháo cởi, người đời tự do.
  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.