Print this page

KHO TÀNG

hidden treasure

THỨ TƯ, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

(Xh 34, 29-35; Mt 13, 44-46).

KHO TÀNG

Nước Trời ví tựa kho tàng,

 Đem đi chôn giấu, ngoài làng ruộng kia.

Vùi chôn cất giấu xa lìa,

Người kia tìm được, vội chia kiếm dần.

Nước Trời ngọc quý tinh lân,

Bán đi của cải, mua phần tuyệt chân.

Tiền tài phúc lộc ngoại thân,

Mau qua chóng hết, thế nhân tạm dùng.

Làm sao tráo đổi kết cùng?

Đồng tiền bác ái, ngõ chung tìm về.

Kho tàng châu báu cận kề,

Bán vườn mua ngọc, chẳng nề khó khăn.

Nước Trời vô giá tự căn,

Là đường sự thật, hãy nhanh bước vào.

Con đường cổng hẹp lên cao,

Hướng lên thượng giới, biết bao phúc lành.

Rate this item
(0 votes)

Latest from Lm. Giuse Trần Việt Hùng