du ngon co lung

  THỨ BA, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

  (Xh 33, 7.11, 34. 5-9; Mt 13, 36-43).

  NƯỚC CHÚA

  Xin Thầy giải thích dụ ngôn,

  Cỏ lùng giữa lúa, tinh khôn ở đời.

  Quỷ ma cám dỗ không rời,

  Bon chen dịp tội, cho người trần gian.

  Kẻ gieo giống tốt thương ban,

  Chính là Con Một, chứa chan ân tình.

  Thế gian ruộng rẫy mương sình,

  Nước Trời hạt giống, trổ sinh tốt lành.

  Cỏ lùng ma quỷ hoành hành,

  Dã tâm độc ác, tranh giành môi sinh.

  Quỷ ma gieo cỏ trá hình,

  Mùa màng thu hoạch, phúc vinh rạng ngời.

  Thiên thần thợ gặt cuối thời,

  Người lành sáng chói, hưởng đời phúc vinh.

  Kẻ làm gian ác phụ tình,

  Nghiến răng hỏa nguc, cực hình đớn đau.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.