Print this page

Sống

Manna

SỐNG

(CN XVIII TN, năm B – Ga 6:24-35)

Loanh quanh cơm, áo, gạo, tiền

Ngược xuôi ngày tháng, muốn điên cái đầu

Bon chen từ sáng tới chiều

Tóc xanh rũ xuống phai màu thời gian

Có lần Chúa nhắc nhở rằng:

“Sống không chỉ bởi của ăn đời này

Nhưng còn sống bởi lời Ngài

Chính Thiên Chúa phán hằng ngày, người ơi! (*)

Cơm giữa đời, bánh bởi trời

Ngài luôn phân phối, mọi người đủ no

Chuyện sinh nhai lắm nhiêu khê

Nhưng con tin Chúa liệu lo đúng thời

Giọt buồn chợt hóa tiếng cười

Cho con biết phải dâng lời tạ ơn

Man-na, lương thực luôn cần

Bánh Trường Sinh vẫn cần hơn rất nhiều

Diệu kỳ Thánh Thể tình yêu

Hằng ngày con được Ngài trao trọn tình

 

TRẦM THIÊN THU

(*) Đnl 8:3; Mt 4:4; Lc 4:4

Rate this item
(0 votes)

Latest from Trầm Thiên Thu