jesus heal boy

  THỨ BẢY, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

  (Đnl 6, 4-13; Mt 17, 14-19).

  TRỪ TÀ

  Một người quì gối van xin,

  Chữa lành quỷ ám, con tin vào Ngài.

  Kinh phong tác quái kéo dài,

  Con trai chịu khổ, van nài Thầy thương.

  Bệnh tình trầm trọng không lường,

  Đẩy xô vào lửa, tìm đường hại thân.

  Môn đồ không thể tới gần,

  Đức tin yếu kém, rất cần ơn trên.

  Hãy đem nó lại ngay bên,

  Giê-su quát mắng, quỷ rên xuất liền.

  Bấy giờ mộn đệ hỏi riêng,

  Chúng con không thể, trừ viên quỷ này.

  Quỷ ma ngạo ngược lắm thay,

  Đức tin kiên vững, xua bày quỷ ra.

  Chúa ban ân lượng hải hà,

  Một lòng tin tưởng, mưa sa lộc trời.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.