Print this page

Video Chuyên Đề Giáo Xứ Tân Hương: Nét đẹp của giao ước tình yêu - Sống thử trong hôn nhân

By Mạnh Quyết Tháng 4 02, 2014 2215

Cafe chuyên đề số 15, Ban Giới Trẻ giáo xứ Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đề tài "NÉT ĐẸP CỦA GIAO ƯỚC TÌNH YÊU" lúc 19 giờ 30 ngày 02/04/2014 tại hoa viên giáo xứ. Diễn giả: Sư huynh Giuse Trần Trung Lập, FSC. Các bạn chia sẻ về vấn đề "Sống Thử Trong Hôn Nhân" đúng hay sai.

Rate this item
(0 votes)